Presentació


Escola fundada l’any 2000

Escola de música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb número 08067260.

Escola fundada l’any 2000 per dos joves músics amb el propòsit d’apropar l’ensenyament musical a tothom, sense oblidar un alt grau de qualitat i seriositat. Aquest esperit encara es concreta en una pedagogia musical moderna que concep l’aprenentatge del llenguatge musical i instrumental com un mitjà de comunicació artística i d’expressió dels propis sentiments, que el converteix en una font de gaudi assolible en qualsevol etapa de la vida.

L’Escola de Música Sant Gervasi inclou i treballa tots els estils, modern o clàssic, i s’adequa als diferents nivells d’exigència dels alumnes: pot preparar per als exàmens oficials i per l’assoliment de nivells professionals, per a tots aquells que ho desitgin.


Ideari

Una educació musical adreçada a totes les edats, des de nadons fins adults.

Una educació musical que dóna molta importància a les agrupacions corals i instrumentals com a complement formatiu que enriqueix i incentiva l’aprenentatge individual.

Una educació musical posada al servei de la formació i desenvolupament integral de les persones.

Una oferta educativa molt àmplia que abasta instruments del món del clàssic i del modern.

Una educació musical adaptada a les necessitats de cada alumne/a, personalitzant en cada cas la formació que més se li adeqüi.

Un equip de professors titulats, amb àmplia experiència en el sector pedagògic i en el de la interpretació, que comparteixen la nostra passió per la música.

Unes instal·lacions preparades per a l’activitat que desenvolupem.

Un ampli ventall d’instruments, partitures i material pedagògic divers per a facilitar i enriquir l’experiència de l’aprenentatge.